Målilla-Gårdveda kyrka

Kyrkan byggdes år 1820-1822. Innan dess hade Målilla och Gårdveda en kyrka vardera.

Eftersom det bara var 2,5 km mellan de båda kyrkorna beslutades att en gemensam kyrka skulle uppföras i Målilla. De gamla kyrkorna revs och där Gårdveda kyrka en gång stod finns i dag ett kapell och ett minneskors.

I kyrkan finns en orgel av Sven Nordström. Den anses vara en av Sveriges största orgelklenoder. Församlingen sparade i 24 år för att bekosta inköpet av en orgel till den nya kyrkan

På kyrkogården finns en gravhäll över Hans Drake af Hagelsrum (d.1653). Han var landshövding och ståthållare på Narva och hans maka Helena Snakenborg, född Bååt (1590-1660 ).

I kyrkan finns begravningsvapen efter bl.a. Gustaf Drake af Hagelsrum (1634-84 ). Han bedrev sjöröveri på Östersjön under åren 1657-62 och är förebilden för Viktor Rydbergs ”Fribrytaren på Östersjön”.