Lönneberga hembygdsgård

Platshållare för bildspel

En park i en naturskön miljö. Här finns snusbod, marknadsbod, kaffestuga och linbastu med mera.

Lönneberga Hembygdsgille grundades 1941. Gillet räddade och tog hand om gamla byggnader, möbler, husgeråd, redskap och andra kulturföremål.

Under de första åren som de var i drift blev parken ett allt mer populärt besöksmål. Ett folkdanslag bildades och uppträdde under en hembygdsfest vid kyrkan (Klockargården) anordnat av gillet. Festerna utökades och hade programinslag som Silverdalens musikkår, Manskör och Damkör samt amatörteatersällskap.

Hembygdsgillet har sedan start samlat in museiföremål och lokalbefolkningen har genom åren bidragit med gåvor. För att förvara dessa saker behövdes en museibyggnad. Bland annat skänktes en ryggåsstuga som kallas Snusboa till området. Mark köptes vid ett ekbevuxet område utmed gamla vägen från kyrkan mot Åkarp.  Efter det köptes även den gamla huvudbyggnaden och en större visthusbod som kom ifrån Klockargården.

Festerna fortsatte fram till 1960-talet, men då kostnaderna var högre än inkomsterna började man så småningom med enklare midsommarfirande.