Lindblomskolans fritidshem

Fritids Lindblomskolan
Platshållare för bildspel

På fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid. Inflytande och medbestämmande ska stå i centrum hos oss.

På fritids kan vi skapa ett lärande som bygger på ett annat sätt än i skolan.

Då det är många inskrivna barn på fritidshemmen är det naturligt att barnen lär av varandra och tillsammans med andra. Att kompromissa är en naturlig del av att samverka, leka och lära tillsammans.

Barnens initiativförmåga ska tas tillvara och de ska ges utrymme att träna sig i att ta ansvar. De ska ges förutsättningar till att bli självständiga och kunna hantera problem.

Vi pedagoger finns till hands för barnen och utmanar dem i deras vardag. Vi vill att barnen ska vara trygga, självständiga och stolta över sig själva.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar av aktivt lärande. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att barn ska tillägna sig kunskap. Spontanitet och kreativitet ges stort utrymme hos oss.

Vi går till biblioteket och simhallen och gör även utflykter till skogen som finns intill oss.

Det är viktigt för oss att ha ett nära och gott samarbete med föräldrarna, det är ju de som känner sina barn allra bäst.

När barnen slutar hos oss ska de känna att de har haft en rolig tid. De ska känna att de hittat kamrater och att de fått en bra social grund inför sitt framtida liv.

Våra avdelningar:

Gitarren
På Gitarrens fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna. Gitarren har sin ingång i den blå entrén vid paviljongen.

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarrens fritids från kl 05.15.
Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Gitarren äter mellanmål i matsalen klockan 14.00.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten ihop kl 16:30 på Gitarren. På fredagarna går vi ihop tidigare, även då på Gitarren.

Pianot

På Pianots fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna. Pianot har sin ingång i den mittersta entrén vid paviljongen.

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarrens fritids från kl 05.15.
Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Pianot äter mellanmål i matsalen klockan 14.00.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten ihop kl 16:30 på Gitarren. På fredagarna går vi ihop tidigare, även då på Gitarren.

Trumman
På Trummans fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna. Trumman har sin ingång i den mittersta entrén vid paviljongen.

Morgonomsorg
Öppning sker på på Gitarrens fritids från kl 05.15.
Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Trumman äter mellanmål i matsalen klockan 14.20.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten ihop kl 16:30 på Gitarren. På fredagarna går vi ihop tidigare, även då på Gitarren.

Fiolen
På Fiolens fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna. Fiolen har sin ingång i den gröna entrén vid paviljongen.

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarrens fritids från kl 05.15.
Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Fiolen äter mellanmål i matsalen klockan 14.10.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten från alla avdelningarna ihop kl 16:30 på Gitarren. På fredagarna går vi ihop tidigare.

Mikrofonen

På Mikrofonens fritidshem är barn i år 3 inskrivna. Mikrofonen ligger i skolans huvudbyggnad vid torget och har sin ingång vid entré B.

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarren fritids från kl 05.15.
Kl. 06:30 går vi över till Klarinetten. Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Mikrofonen äter mellanmål i matsalen klockan 14.20.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten ihop kl 17 på Gitarren. På fredagar går vi ihop med Klarinetten från kl 14:30. Från kl 17 går vi över till Gitarren.

Klarinetten
På Klarinettens fritidshem är barn i år 2 inskrivna. Klarinetten ligger under skolans matsal.

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarren fritids från kl 05.15.
Kl. 06:30 går vi över till Klarinetten. Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Klarinetten äter mellanmål i matsalen c.a klockan 14.30.

Stängning
Vid 17:00 går vi över till Gitarrens fritidshem.

Saxofonen

På Saxofonens fritidshem är barn från år 4 till år 6 inskrivna. Saxofonen ligger på Grankullen

Morgonomsorg
Öppning sker på Gitarren fritids från kl 05.15.
Kl. 06:30 går vi över till Klarinetten. Frukost i skolans matsal kl 07:10 (samling 07:00).

Mellanmål
Saxofonen äter mellanmål i matsalen klockan 14.15.

Stängning
Måndag till torsdag går fritidsverksamheten ihop kl 17 på Gitarren. På fredagar går vi ihop med Klarinetten från kl 14:30. Från kl 17 går vi över till Gitarren.