Lindblomskolan

Matte
Platshållare för bildspel

Välkommen till Lindblomskolan! Vi jobbar självklart efter kommunens övergripande vision och målbild: ”Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och har drömmar om framtiden”

Lindblomskolan ligger centralt i Hultsfred. Det är en F-6 skola (förskoleklass samt årskurs 1-6) med fritidshem. Skolan har cirka 530 elever, 80 medarbetare och tre rektorer. Upptagningsområdet omfattar i huvudsak Hultsfred tätort.

 

Organisationen bygger på att årskursens lärare också är ett arbetslag, vilket innebär att skolan har 8 arbetslag (F-6 samt fritids). Dessa leds av varsin arbetslagsledare. För att tillvarata elevernas perspektiv träffas elever och personal i de återkommande råden: elevråd, gårdsråd och klimatråd.

Läsåret 2019/2020 är skolutvecklingsarbetet fokuserat på ”Vision 2021” som är gemensamt för alla kommunens skolor. De konkreta insatser vi genomför handlar om trygghet och värdegrund, likvärdighet, lärmiljöer samt elevinflytande. Elevernas lärande kommer i första hand och personalens fortbildning genomförs med ett F-6-perspektiv tillsammans med de andra F-6-skolorna i kommunen.

 

Lindblomskolans bloggar:

Linds elev- och lärlyft
Här bloggar Eva Linds klass om vad de gör i skolan.

Slöjda för livet
Uffes slöjdblogg från Lindblomskolan