Lindblomskolan

Matte
Platshållare för bildspel

Välkommen till Lindblomskolan. Vi jobbar självklart efter rektorsområdets vision och målbild.”Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och har drömmar om framtiden”

Hos oss finns förberedelseklass och fritidshem. På skolan finns ca. 550 elever. Vårt prioriterade mål är att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse och alla förbättringsåtgärder och utvecklingsarbete bygger på analys av resultat för att utveckla verksamheten.

Skolan är organiserad i tre arbetslag F-6 utifrån ett helhetsperspektiv på eleven och för högre måluppfyllelse. Vårt mål är att alla kompetenser och förmågor tas tillvara på bästa sätt. Vi tar vara på det mångkulturella Hultsfred och arbetar aktivt för integration. Det gör vi bland annat genom att arbeta tillsammans i blandade åldersgrupper i samband med olika teman samt att vi varje år firar en gemensam modersmålsdag. Skolan ligger centralt i Hultsfreds tätort, med gångavstånd till skog och mark.

Lindblomskolans bloggar

Här finns skolans bloggar samlade

Lindblomskolans förskoleklass
Här bloggar Lindblomskolans förskoleklasser.

Linds elev- och lärlyft
Här bloggar Eva Linds klass om vad de gör i skolan.

Lindblomskolans fritidshem
 Här kan ni se vad fritidshemmen sysslar med

Slöjda för livet
Uffes slöjdblogg från Lindblomskolan