Var finns det ledig industrimark?

frageteckenFrågetecken målat på trädstam

Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, hjälper dig att hitta ledig industrimark.