Läsårstider för vuxenutbildningen 2017/2018

Läsårstider vuxenutbildningenLäsårstider vuxenutbildningen

Hösttermin  2017

Studerande börjar med upprop måndagen den 7 Augusti kl. 13 och slutar den reguljära utbildningen den 20 december 2017.

Vårtermin  2018

Studerande börjar med upprop måndagen den 15 januari 2018 kl 10