Lär andra att se människan bakom sjukdomen

Majlis Svensson har arbetat hos Hultsfreds kommun sedan 1998. 2006 började hon arbeta på Hemgården i Målilla. Hemgården är ett boende för personer med demenssjukdom.
Platshållare för bildspel

Majlis Svensson har arbetat hos Hultsfreds kommun sedan 1998. 2006 började hon arbeta på Hemgården i Målilla. Hemgården är ett boende för personer med demenssjukdom.

-Mitt arbete är väldigt omväxlande och ger så mycket tillbaka. För fem år sedan började jag jobba i ett projekt tillsammans med demenssköterskan. Vi fick i uppdrag att utveckla demensvården. Bland annat genom att iordningsställa sinnesträdgårdar på Lundagården i Mörlunda och Hemgården, berättar Majlis.

Vad är en sinnesträdgård?
Syftet med en sinnesträdgård är att den ska stimulera våra sinnen – lukt, smak, känsel, syn och hörsel. Där ska finnas slingrande gångar, porlande vatten, doftande blommor, frukter, bär och uteplatser där man bara kan få sitta och njuta. En trädgård som skapar trygghet och väcker minnen.

Vad gör du idag?
-I dag ingår jag i ett förbättringsteam – KASAM, känsla av sammanhang. KASAM står för hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det är en känsla som vi jobbar med att få våra brukare, trots sin sjukdom, att känna.

Det är en känsla som vi jobbar med att få våra brukare, trots sin sjukdom, att känna.

-I KASAM-gruppen har jag även varit med i uppdraget att utveckla värdegrundsarbetet och ta fram en gemensam värdegrund inom förvaltningen, fortsätter Majlis.

Vad är Demens-ABC?
För ett par år sedan fick Majlis möjligheten att starta ett demensnätverk. Nätverket har tjugotre drivande undersköterskor som träffas några gånger varje år för att reflektera och utbyta erfarenheter. Alla verkar för att vara goda inspiratörer på sina arbetsplatser.

-Under 2012 fick vi i demensnätverket tillsammans med demenssköterskan uppdraget att handleda och utbilda cirka 450 personer (däribland alla mina arbetskamrater) inom socialförvaltningen i Demens-ABC, berättar Majlis.

Demens-ABC är en webbaserad utbildning som utgår från de nationella riktlinjerna inom vård och omsorg vid demens. Svenskt Demenscentrum har en tävling där landets kommuner tävlar om antalet genomförda utbildningar i förhållande till kommunstorlek. I denna tävling är Hultsfreds placering för närvarande plats 21 av landets 290 kommuner och på första plats i Kalmar län.

-Jag tycker det har varit en bra basutbildning och hoppas att vi får möjlighet att genomföra fler webb-utbildningar i framtiden. Jag har tidigare gått kortare utbildningar inom demens, men det var länge sedan och utbildning är färskvara. Tanken med utbildningen är att vi ska tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen. Utbildningen handlar i stort om bemötande och förhållningssätt. Pluseffekten är dessutom att vi har fått mer datavana, avslutar Majlis

Några ord om Majlis

  • Majlis brinner för demensvården
  • Hon har en stor del i att vi har en så bra demensvård
  • i Hultsfreds kommun
  • Majlis brinner för ämnesområdet och har uträttat ett
  • enastående arbete i det tysta