Landshövdingen på kommunbesök

Landshövding Thomas Carlzon och kommunalråd Lars Rosander på Makerspace Hultsfred.Landshövding Thomas Carlzon och kommunalråd Lars Rosander på Makerspace Hultsfred.

– Här finns en entreprenörsanda och en fantastisk vilja.
Så beskriver Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län, Hultsfreds kommun.
I går, onsdagen den 25 oktober, var han på besök på Makerspace Hultsfred och fick veta mer om kommunen och de frågor som är aktuella här.

Thomas Carlzon tillträdde som landshövding i Kalmar län i juni och besöker nu länets kommuner för att få en bild av deras verksamheter.

I går hade turen kommit till Hultsfred där han fick träffa tjänstemän och representanter för kommunstyrelsen för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter. Landshövdingen fick veta mer om bland annat vatten- och avfallsfrågor, utvecklingsfrågor, Makerspace och planerna på en metallprinter och utbildning i additiv tillverkning.

– Här finns ett mod. Hultsfred har varit en mötesplats innan och skapar mötesplatser även idag, säger Thomas Carlzon.

Han nämnde bland annat kommunens satsning på teknologi.
– Det är oerhört spännande att det kan finnas med ända från förskolan genom till exempel programmerbara musrobotar, via grundskolan och gymnasiet till yrkesutbildningar och vidare till industrin, säger han.

Andra frågor som togs upp var bland annat infrastrukturen och vikten av snabba förbindelser för att underlätta pendling samt integrations- och asylfrågan.