Lämna ett förslag – bli belönad

förslag

Som arbetsgivare vill vi uppmuntra dig som anställd att komma med goda idéer och förslag, detta ska också vara enkelt.
Förutom att verksamheten kan utvecklas av bra förslag tror vi att kreativitet och innovation leder till en mer trivsam arbetsmiljö.

Hur lämnar jag mina förslag?

Du ska i första hand vända dig till din chef. Förslag som berör olika arbetsplatser är oftast chefen bäst på att bedöma. För andra mer övergripande idéer, exempelvis förslag på en utbildning, förändring av arbetssätt, utveckling av våra friskvårdsaktiviteter eller något helt annat kan du mejla dina idéer till forslag@hultsfred.se.

Du kan bli belönad

Att lämna in ett förslag till förbättring kan uppmärksammas med en belöning. Mindre förslag kan belönas med en mindre gåva. Större förbättringsförslag som handlar om besparingar för verksamheten kan ge idégivaren en ekonomisk belöning.
Det är personalkontoret tillsammans med berörd verksamhet som utvärderar förslagen. Beslut om ekonomisk belöning fattas av koncernledningen.