Dags att nominera till kulturstipendiet 2019

2. Venetia2018 års kulturstipendiat.Foto: Gert A. Schuld

Varje år delar Hultsfreds kommun ut ett kulturstipendium på 10 000 kronor.
Stipendiet kan fås av en person, grupp eller organisation som gör eller gjort värdefulla insatser för kommunens kulturliv.

Mottagare av stipendiet ska vara verksam i kommunen.
Stipendiet delas ut i samband med sista kommunfullmäktigemötet i december månad.

Senast den 31 oktober ska förslaget ha kommit till Kultur- och fritidskontoret.
En motivering om varför just denna person, grupp eller organisation ska få stipendiet ska skickas med förslaget.
Finns annat material som styrker den värdefulla insatsen tar vi gärna emot det också.

Skicka din nominering till
Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidskontoret, Box 500, 577 26 Hultsfred
eller e-post: kultur.fritid@hultsfred.se