Kreativt återbruk

Foto på material som kan användas till återbruk
Platshållare för bildspel

Kreativt återbruk är ett projekt som handlar om att samla rest- och spillmaterial från företag. Vi tror att företag sitter på guldgruvor! Restprodukter som ni tänkt slänga kan användas för att utmana barnens kreativitet och experimentlust. Vi tar hand om materialet, sorterar och gör det lättillgängligt för våra förskolor. Det är inte viktigt vad ett material har varit utan vad det kan bli!

Syftet är att skapa en medvetenhet hos barnen kring återvinning och stimulera kreativitet.
Vi tänker att detta arbete i förlängningen bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet om vår miljö. Likaså att materialet ska öka barnens intresse för konstruktion, problemlösning och skapande för hållbar utveckling. Vi ser också en vinst med att olika aktörer i samhället samverkar för något som är bra för barnen.

I vår slår vi upp portarna. Vi gör gärna ett besök hos er för att prata om hur vi kan inleda ett samarbete.
I samarbete med IKEA Industry Hultsfred.

Skräp är det som återstår när fantasin har tagit slut!

ur Personalbladet december 2014