Korttidsverksamheten Diamanten

På korttidsverksamheten Diamanten finns sex platser för barn och ungdomar upp till 21 år.

Om du har en funktionsnedsättning kan du under en kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med vistelsen är att ge miljöombyte, möjlighet att träffa andra, egen stimulans och rekreation. Stödet ska utformas så att dina behov och önskemål uppfylls så långt det är möjligt. Detta för att du ska känna delaktighet och att målsättningen ska vara att kunna ”leva som andra”.

Personal finns dygnet runt. Avgifter för maten bekostar du själv. Vi tar inte ut någon avgift för själva vistelsen.