Kontaktpersoner skola-arbetsliv

Grundskoleenheterna och gymnasieprogrammen har kontaktpersoner för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kontaktpersoner inom förskolan

Emma Fogis
Linda Nilsson

Kontaktpersoner inom grundskolan

Ansvarig för skola-arbetsliv på skolledningsnivå
Vakant

Studie- och yrkesvägledare
Carolina Olsson

Albäcksskolan, Hultsfred (7-9)
Rebecca Ovedal

Lindblomskolan, Hultsfred (F-6)
Vakant

Silverdalens skola (F-6)
Vakant

Vena skola (F-6)
Rebecka Färlind

Venhagskolan i Målilla och Järnforsens skola (F-6)
Roger Hansson

Emådalskolan, Mörlunda (F-6)
Per-Åke Thorstensson

Kontaktpersoner på Hultsfreds gymnasium

Skolledning
Robert Westin

Studie- och yrkesvägledare
Mikael Karlsson

Barn och fritidsprogrammet (BF)
Vakant

Vård- och omsorgsprogrammet (VO
Anni-Li Karlsson

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Karina Brånstrand

El- och energiprogrammet (EE)
Mikael Assargård

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Johan Trollemark

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Pierre Arvidsson

Ekonomiprogrammet (EK)
Britt Lindqvist Karlsson

Introduktionsprogrammen (IM)
Elisabeth Kling

Gymnasiesärskolan
Ann-Louise (Anna) Sundström

Kontaktpersoner på Vuxenutbildningen

Annika Johansson
Jacqueline Kuster
Linda Ungsäter