Kontaktperson

två cyklar

Att vara kontaktperson är ett sätt att hjälpa barn, ungdomar eller vuxna att bryta isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsaktivitet och ge råd och stöd i vardagssituationer.

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar och stöttar ett barn, en ungdom eller en vuxen. Oftast ses man en till två gånger i veckan under några timmar. En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan lyssna och vara ett stöd i vardagen.

Det finns olika anledningar till varför ett barn eller ungdom behöver kontaktperson. Ett uppdrag som kontaktperson ser därför alltid olika ut. Oftast finns ett behov av att prata, få en förebild att identifiera sig med, få bättre självkänsla och få utveckla en bra fritid. Det kan därför handla om fika, prata och att göra aktiviteter tillsammans.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson måste du vara över 18 år. Du behöver ha ett intresse för att hjälpa andra människor och ha ett socialt engagemang.

Hur blir man kontaktperson?

En blivande kontaktperson utreds av en familjehemssekreterare genom intervju. Familjehemssekreteraren kontrollerar också polis- och socialregister och eventuellt kronofogderegister.

Vilket stöd får kontaktpersonen?

Stöd

Kontaktpersonen får råd och stöttning av familjehemssekreteraren.

Ersättning

Kontaktpersonen får ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Socialförvaltningen följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer när det gäller ersättning.