Kompetensförsörjningsplan

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för Hultsfreds kommuns framtid. Vi behöver säkerställa att vi har medarbetare som kan leverera god service till invånarna i kommunen. Den övergripande målsättningen med kompetensförsörjningsplanen är därför att säkra kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt.

Genom att bygga en stark organisationskultur och värdegrund utifrån varumärket ”Du syns och hörs i Hultsfred!” skapar vi en tydlig extern och intern kommunikation. Vi använder vår värdegrund för att skapa en känsla av sammanhang och ger ett löfte om att det finns möjlighet till utveckling som bidrar till att medarbetare stannar kvar i vår organisation. Vår värdegrund ska bidra till att varje medarbetare som väljer att sluta hos oss känner stolthet över sitt arbete i Hultsfreds kommun. För att lyckas med vår övergripande målsättning presenterar kompetensförsörjningsplanen ett antal strategier som symboliseras genom det så kallade HR-hjulet som innehåller delarna Attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. Alla delar i HR-hjulet och arbetet med kompetensförsörjning ryms i värdegrunden ”Du syns och hörs i Hultsfred!”.