Kommunfullmäktige sammanträder 25 september

Fullmäktige klubba
Platshållare för bildspel

Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september kl. 18.30 är i matsalen på Hultsfreds gymnasium. Obs! Ingång sker via direktingången till matsalen (dörr under skärmtak), inte via huvudingången.
Parkering finns på baksidan av kommunhuset.

Ungefär klockan 19 – information från Arbetsförmedlingen

Därutöver tas bland annat följande upp:
– ny motion om att ta vara på varje orts starka sidor
– ny motion om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare och tryggare bilkörning
– ny motion om en ny båtramp/iläggningsplats i Virserumssjön
– ny motion om satsning på motion och ökad trygghet i Järnforsen
– ny motion om sjösättningsramp i Virserumssjön
– information om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
– nytt regelverk för enskilda vägar i Hultsfreds kommun
– svar på motioner om hur lindra eller helt eliminera urbaniseringseffekterna inom vår egen kommun, om att hålla Hultsfreds kommun rent och om centrumbilden i Hultsfred kan bli bättre – ny plats för sopor

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.