Kommunens vapen

Hultsfreds kommuns vapen består av tre delar. Vattenhjulet symboliserar näringslivet, mittpartiet för tankarna till Emån och dess biflöden  och granarna pekar på naturen och skogsnäringen.

Hultsfreds_kommun_stista

Hultsfreds kommunvapen är skapat av Riksarkivet. Inspiration har hämtats från de vapen Virserums köping och Mörlunda kommun hade. I Virserums vapen fanns inte mindre än tre vattenhjul. Den stiliserade ån fanns såväl i Virserums som i Mörlundas vapen.

Hultsfreds kommunvapen registrerades hos Patent- och registreringsverket den 8 oktober 1982 med följande beskrivning: I blått fält en av vågskuror bildad bjälke, åtföljd ovan av tre bredvid varandra ställda granar och nedan av ett vattenhjul, allt i silver.

Notera att de kommunala vapnen inte fritt får användas. Tillstånd att använda vapnen kan lämnas av kommunstyrelsens ordförande.

 

virserum

Virserums köping

Antaget av kommunalfullmäktige 1959-06-11 med följande beskrivning:
l fält av silver en medelst vågskuror bildad blå bjälke, belagd med en fisk (asp) av silver med röda fenor samt åtföljd ovan av två och nedan av ett rött vatten­hjul.

Även detta vapen utgår från det äldsta kända sigillet för Aspelands härad med en fisk (asp), där häradets namn har kommit till användning vid val av motiv. Den blå bjälken symboliserar Emån och vattenhjulen köpingens industri i gången och nuvarande tid.

Mörlundavapen2

 

Mörlunda kommun

Fastställt av Kungl. Maj:t 1957-03-01med följande beskrivning:
l blått fält en av granskuror bildad bjälke av guld, belagd med en blå fisk (asp)
med röda fenor.
Till grund för vapnet ligget det äldsta kända sigillet för Aspelands härad (1568-
1569) där en asp är huvudmotivet. Emån är en av landets gamla kända
förekomster för aspen medan granskurorna syftar på kommunens skogsbygd.

 

Målillavapen4

Målilla kommun

Fastställt av Kungl. Maj:t 1953-04-24 med följande beskrivning:
l rött fält en mosippas hylle av guld på en grön stängel, avhuggen omedelbart under det gröna svepet.

Vapnet återger en stiliserad bild av en mosippa. Detta anknyter till den gängse uppfattningen att en äldre form av ortsnamnet – Molilja – har sitt ursprung från blommans namn.

Hultsfreds köping, kommunerna Vena, Lönneberga, Gårdveda, Tveta och Järeda har aldrig haft kommunvapen.

Tack Stig-Åke Petersson för all hjälp med uppgifter och bilder.