Vilka pensionsbestämmelser gäller för mig?

Det har tagits fram en policy hur anställdas och förtroendevaldas pensioner ska hanteras. Med policyn vill vi ge en samlad beskrivning av vilka pensionsbestämmelser som ska gälla.

-Vi är medvetna om det allt mer ökade intresset för pensionsfrågor. I vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare kan detta bidra till att vi lyckas rekrytera och behålla medarbetare. För våra anställda finns det i dag flera valmöjligheter när det gäller det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionen, säger personalchef Hans Andersson.

Ur Personalbladet oktober 2014