Skolverkets kommunblad

Bild av Skolverkets kommunblad för HultsfredKommunblad Hultsfred: förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverket publicerar varje år kommunblad. Där kan du få en sammanfattande bild av våra förskolor, fritidshem, skolor och vuxenutbildning. Det görs utifrån ett urval av de senast publicerade jämförelsetalen. På deras sida kan du se kommunblad för Hultsfred samt jämföra med andra kommuner.  En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med landet som helhet.