Hantering av kö till plats i förskola och fritidshem

Vi har hårt tryck med många barn i kö till förskolan. Vi jobbar på att hitta lösningar för att kunna erbjuda alla plats efter önskemål.

Du som behöver plats på förskola eller fritidshem ska göra en ansökan minst fyra månader innan placeringen önskas.

På ansökningsblanketten, som båda vårdnadshavarna ska skriva under, kan du önska enhet. Du får en bekräftelse på att ansökan har kommit in och registrerats.

Förtur

Om det finns flera sökande än platser till en viss förskola gäller i första hand syskonförtur. I andra hand gäller ansökningsdatum. Vissa orter har endast en förskola och då måste plats ordnas där. Fritidshem tar emot de som behöver plats på den skola de ligger i anslutning till.

Du bör få besked senast en och en halv månad innan placeringen ska börja. Tillsammans med erbjudande om plats för ditt barn så skickar vi med blanketter och information.

Överflyttning mellan två enheter på samma ort gör vi endast i augusti. Vi går på datumet i kön för omflyttning. Vid överflyttningar mellan olika orter gäller ködatum som vid vanlig ansökan.