Karensdag ersätts med karensavdrag

förkylning

Den 1 januari 2019 försvinner karensdagen och ersätts med ett karensavdrag. Karensavdraget är ett avdrag på 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Syftet är att det ska bli mer rättvist för bland annat de som arbetar obekväma arbetstider.

Dessa arbetsgrupper har via karensdagen kunnat få ett relativt stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Karensavdrag är alltså inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

Ur Personalbladet december 2018