Kaffeberget

Badande barn

Badplats i Virserums sjön.

Badplatsen finns nedanför Centralskolan i södra delen av Virserum.
Det finns omklädningsrum, TC, bryggor.

Badplatsen är en kommunalbadplats och det är Kultur-och fritidsförvaltningen som ansvarar för den.
Telefon till ansvarig handläggare 0495-24 05 07

Är du intresserad av vattenkvaliten så kan du besöka Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information http://badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/text/om.jsp.