Träffpunkt Violen i Järnforsen

I Järnforsen  bedriver Väntjänsten en rad olika aktiviteter. Caféträffarna ,soppluncherna och studiecirklarna är mycket uppskattade.

Program Violen hösten 2018

November
Onsdag 7 kl.13.30 Stickcafé Vuxenskolan
Torsdag 8 kl.13.30 Bingo Svenska kyrkan
Tisdag 13 kl.18 Dokumentationscirkel Vuxenskolan
Onsdag 14 kl.13.30 Stickcafé Vuxenskolan
Torsdag 15 kl.13.30 Andakt Svenska kyrkan
Onsdag 21 kl.13.30 Stickcafé Vuxenskolan
Torsdag 22 kl.13.30 Café Violen Nils-Henrik Sikström Syföreningen/ABF kontakt: Ingegerd Thelin
Tisdag 27 kl.12 Sopplunch Anmälan senast 20/1, Anita Ståhlgren 504 14
Pris 40 kr
Tisdag 27 kl.18 Dokumentationscirkel Vuxenskolan
Onsdag 28 kl.13.30 Stickcafé Vuxenskolan

December
Onsdag 5 kl.13.30 Stickcafé Vuxenskolan
Onsdag 12 kl.13.30 Luciacafé i Missionskyrkan
Barnen från skolan går Lucia. Samhällsföreningen/ABF
kontakt: Anita Vaern

VÄLKOMNA!