Järeda kyrka

Kyrkan som stod klar 1771 ligger endast ett par hundra meter från ett gravfält från järnåldern. Enligt sägnen är den rest över en vikingahövding.

Järeda kyrka byggdes år 1771. Kyrkan är uppförd vid Järnsjöns strand, på en plats med mycket vacker omgivning. Det är en bygd med anor långt tillbaka i tiden. Endast 200 meter söder om kyrkan ligger ett gravfält med en rest sten. På andra sidan sjön finns lämningar av boplatser från jägarstenåldern.

Den första kyrkan som troligen byggdes på 1100- eller 1200-talet, förstördes i en eldsvåda. Församlingen lyckades rädda en del saker undan branden, bl a ett triumfkrucifix och ”Madonnan med barnet”, båda från 1300-talet.

Vissa förändringar skedde i kyrkan i mitten på 1800-talet, exempelvis gjordes fönstren bågformiga. Vid en renovering 1934 hittades ätten Fröbergs gravkammare som varit byggd inne i den förra kyrkan. Vid den renoveringen sattes även den gamla altartavlan, predikstolen och skulpturer från medeltiden in i kyrkan igen.