Mångfaldsplan

Jämlikhet är ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, social tillhörighet mm. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.

Vår mångfaldsplan – plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare, finner du i nedan.