”Jag trivs bra här och uppskattar kommunens ambition att utvecklas”

Yvonne Nelson och Andreas Ekeberg båda har gått programmet "Ledarutveckling över gränserna"Foto: Thorbjörn Svahn

Andreas Ekberg, rektor på Hultsfreds gymnasium, säger att det inte är säkert att han hade tagit steget att söka rektorstjänsten om han inte fått möjligheten att gå programmet.

Varför ville du gå programmet?

Det var naturligt att ta den här chansen. Jag var med i ledningsgruppen på Albäcksskolan och jag är intresserad av ledarskap. Det var stort söktryck på utbildningen och jag blev givetvis mycket glad över att bli antagen. Det blev som ett bevis på att några trodde på mig som framtida ledare. Det kändes bra.

Hur stor betydelse har programmet haft för att du i dag är rektor?

Tankarna om att bli rektor kanske inte fanns där på riktigt till att börja med. Min tanke var, att lära mig mer om ledarskap. Möten med rektorer och andra ledare och möjligheter att diskutera vad jobbet innebär. Det gav mersmak. Att söka rektorstjänst efter utbildningen kändes därför inte konstigt.

Vad har du fått lära dig?

En större insikt i hur olika vi människor är och hur komplex ledarrollen är. Min största behållning är hur olika kompetenser kan tas tillvara i grupper och hur tillvägagångssätten skiljer sig utifrån deltagarnas profiler och gruppens mognad. Under hela utbildningen har vi arbetat i samma grupper om ca tio personer. Vi har blivit sammansvetsade och passerat en del av de faser som alla grupper går igenom. Inlärning genom praktik alltså.

Hur har programmet förberett dig för att bli chef eller ledare?

Flera olika sidor av ledarrollen tas upp. Allt ifrån förhållningssätt och planering, till metoder för att leda möten på ett effektivt sätt och samtidigt utnyttja all kompetens på bästa sätt.
Har du fortfarande kontakt med de andra deltagarna?
En träff i min ”basgrupp” är inplanerad. Utöver detta har jag kontakt med Yvonne. I framtiden kommer jag nog att ta kontakt med andra i gruppen, de som blivit rektorer, för att få råd och utväxla tankar.

Om du inte gått programmet, hade du stannat kvar inom kommunen?

Jag hade stannat kvar inom kommunen. Jag trivs bra här och uppskattar kommunens ambition att utvecklas. Dessutom tycker jag att ledarskapet är tydligt och väl fungerande. Jag hoppas att det kommer att förbli det nu, när även jag är en del i det.

Kan du rekommendera andra att gå utbildningen?

Givetvis! Du som går denna utbildning kommer definitivt att utvecklas.

 

personalbladet december 2013