Jag har förmånen att få leda verksamheterna inom socialförvaltningen som precis nu tillsammans med politiken satt vår värdegrund!

Foto på Ann-Gret Sillén, socialchef

Vad är då en värdegrund?
En värdegrund bygger på gemensamma värderingar om hur vi ska möta varandra.

Jag tror att mycket handlar just om hur väl vi lyckas i våra möten, hur vi hälsar på varandra, om vi ser varandra, om vi bryr oss om varandra och om vi lyssnar.

Det handlar om ALLA möten och när du sätter dig ner och funderar på hur många möten vi har på en dag, en vecka och hela året så blir det många tillfällen där vi kan göra skillnad för någon.

Det är inte bara när vi möter en brukare eller en anhörig utan det handlar om hur vi möter varandra i alla sammanhang.

I möten med andra människor händer något fantastiskt. Du har chansen att lära något om dig själv. Varje möte är en chans till träning och utveckling. Inte alltid roligt, ibland ganska jobbigt och frustrerande, men alltid lärorikt.

Inom många olika områden säger vi att ju mer vi tränar på något desto bättre blir vi!

Om det gäller, då det handlar om att mötas, så kan vi bli riktigt bra eftersom vi ges möjligheten att träna så mycket varje dag!

Ibland kan jag undra vad det är som gör att det ändå är så svårt. Vad är det som gör att vi snubblar ibland och inte riktigt lyckas? Det kanske bara händer mig men jag tror inte jag är ensam om att ibland känna att jag kunde ha gjort annorlunda, att jag kunde gjort andra val.

Jag tror att det många gånger handlar om att vi har bråttom. Ibland har vi en prestige som styr till det och ibland tror jag att vi inte riktigt tänker på hur viktigt mötet är.

Hultsfred är en kommun där vi ser varandra, så står det skrivet på vår hemsida, så vi har ju redan bestämt oss!

Förstår vi vikten av att alla människor är lika mycket värda och att alla ska ges möjligheten att påverka sin dag, då kommer vi att lyckas med våra möten!

Sluta aldrig att träna eftersom det är ett bra sätt för att kunna bli lite bättre varje dag!

Socialchef
Ann-Gret Sillén