IT-uppdrag/informationssäkerhet/digital utveckling – basutbildning

DatorITFoto: Pexels

Här finns material kring basutbildningen ”IT-uppdrag/informationssäkerhet/digital utveckling” samlat.

inbjudan – IT

Basutbildning IT – IT-enheten

Informationssäkerhet

Presentation eutvecklingskontoret