Särskilt stöd till föreningar som engagerar sig i integrationsarbetet!

Kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun har beslutat, att avsätta 650 000 sek till integrationsprojekt för föreningar.

Projektbidrag söks hos Kultur-och fritidsförvaltningen.

Alla föreningar kan söka bidrag. Det ska vara projekt som ger nyanlända och asylsökande möjlighet att komma in i och prova på en föreningsverksamhet. Det gäller både inom kultur och idrott.

Det finns även bidrag att söka till integrationsprojekt hos flera andra organisationer.

Här är några förslag, mer information hittar du på deras hemsidor;

Även Aspelands pastorat kan bidra med pengar till mindre projekt.

Kontakta diakoniassistenten – Ylva Nilsson telefon 0495-301 14 eller via                     e-post ylva.nilsson@svenskakyrkan.se

En samverkan mellan föreningar, organisationer eller det privata näringslivet ser vi bara som fördel. Och genom bidrag från flera organisationer kan vi komma långt med att hjälpa de nyanlända in i vårt samhälle.

Ibland kan det vara svårt att hitta ledare, så då kan det vara bra att kunna betala ut en lön eller ett arvode till ledaren.

Skicka med en enkel projektbudget till er projektansökan (vad pengarna ska användas till). När en projektansökan har beviljats, så betalas bidraget ut med halva ansökningsbeloppet vid start. Resterande belopp betalas ut efter sex månader eller vid projektets slut. När projektet har avslutats så ska du fylla i en utvärderingsblankett, senast en månad efter att projektet har avslutats. Blankett hittar du längre ned på sidan under rubriken blanketter.

Här är en länk till kommunens föreningsregister, där kan du hitta kontaktuppgifter till möjliga samarbetsparters.  

För mera information kontakta Kultur och Fritidskontoret.

Här är länk till en lista över beviljade projekt.