Integration

Collage på en massa människor

Hultsfreds kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar, personer som på grund av flyktingskäl fått uppehållstillstånd i Sverige. Ett uppehållstillstånd är permanent. Många väljer att bli svenska medborgare efter tre års vistelse i Sverige.

De som kommer till Hultsfreds kommun från ett annat land ska få en chans till etablering. Mottagandet av nyanlända måste därför syfta till integration, arbete och medansvar.

De människor som kommer till Sverige har en skyldighet att gå i svenskaundervisning och ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Vad är integration?

Integration innebär att alla människor som kommer till Sverige ska vara jämställda med människor som redan bor i Sverige och är födda här.

Integration innebär att alla människor ska har rätt att delta i samhället genom utbildning, arbete, bostad och även politiska beslut.

I Sverige har människor rätt att vara olika. Det innebär att du inte behöver ge upp din religion eller kultur bara för att du blir integrerad i det svenska samhället.
Du kan läsa mer om den svenska integrationspolitiken på regeringens hemsida.

Vad är etableringen?

Det finns vissa rättigheter för dig som fyllt 20 år (men inte 65 år) och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhörig till någon av dessa. Du har bland annat rätt till en etableringsplan och etableringsersättning. För mer information om etableringsstöd besök arbetsförmedlingens hemsida.

Etableringstiden måste starta inom 12 månader från den dagen du folkbokfördes i Sverige.

Du, tillsammans med Migrationsverket, gör en kartläggning av din utbildning- och yrkesbakgrund.

Om du ska återvända till ditt hemland blir det en del av din planering mot att återvända. Har du fått uppehållstillstånd så blir uppgifterna en viktigt del i din fortsatta kontakt med Arbetsförmedlingen.

Det är Arbetsförmedlingens ansvar att upprätta en etableringsplan med dig. Etableringsplanen innehåller bland annat samhällsorientering, undervisning i svenska men även planering av boende och eventuella rehabiliterade insatser.

Kommunen har ansvar för underviningen i svenska (SFI) samt samhällsorienteringen.
Under tiden du är inom etableringen kan du få så kallat etableringsersättning. Ersättningen blir högre när du deltar i aktiviteter. Den lägre ersättning (utan aktivitet) är 231 kronor per dag, den högre ersättningen är 308 kronor per dag och betalas ut för fem dagar i veckan.

Arbetsförmedlingen tar beslutet om ersättningen men Försäkringskassan betalar ut pengarna.

Etableringstiden är högst 24 månader och kan vara kortare. Du kan även göra uppehåll från etableringstiden på högst 12 månader om du är sjukskriven eller föräldraledig.

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorientering är en kurs för invandrare för att göra det lättare att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Kursen innehåller mycket diskussioner och jämförelser kring demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige. Genom att delta i kursen lär du dig hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter du har.