Avgifter inom vård och omsorg 2019

buisnessBeräkna avgiften

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen finns en maxtaxa där månadsavgiften som högst blir 48 % av prisbasbeloppet delat med tolv. Den enskildes utrymme att betala avgiften begränsas av förbehållsbeloppet. Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle såsom hyra, mat, apotek med mera.

Beräkning av avgift inom vård och omsorg

Du kan nedan hämta och fylla i blankett för förfrågan om inkomst för beräkning av avgift inom vård och omsorg. Blanketten skickar du sedan till kommunens avgiftshandläggare.

Hemtjänstavgifter

Hemtjänst per timme = 412 kr

Tvättservice per tillfälle = 207 kr

Tillfällig vård och omsorg per dygn = 184 kr

Daglig verksamhet på Skedala per dag = 64 kr

Trygghetslarm

Trygghetslarm per månad = 188 kr

 

Hälso- sjukvård och rehabilitering

Kompressionshandskar/Isotonerhandskar = max 586 kr

Ortoser = max 586 kr

Kryckkäppar inklusive behovsbedömda tillbehör såsom ispik = 180 kr för en eller två

El-rullstol = 1173 kr/år

Madrass i ordinärt boende till förskriven säng = Självkostnad

Bricka eller korg som tillbehör till rollator = Självkostnad

Egenvårdsprodukter = Självkostnad

Hämtning av hjälpmedel (service) = 414 kr

Hembesök gjord av sjuksköterska på uppdrag av Landstinget = 220 kr

Hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast = 220 kr

Hemsjukvård/hemrehab (per månad) = 330 kr

 

Korttidsvistelse LSS

Heldag 0-6 år = 54 kr/reducerad dag = 34 kr

Heldag 7-12 år = 70 kr/reducerad dag = 45 kr

Heldag 13-15 år = 92 kr/reducerad dag = 58 kr

Heldag 16 år och uppåt = 105 kr/reducerad dag = 69 kr

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. Resor till och från korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren.

Övriga avgifter

Dagverksamhet för dementa per tillfälle = 115 kr

Resor inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning per mil (debiteras kilometervis) = 30 kr

Taxa träffpunkter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning per dag = 21 kr

Stegen

Inklusive 25 % moms.

Utförda tjänster per timme = 180 kr

Resekostnad per mil = 35 kr

Hemkörning av möbler Hultsfred = 96 kr

Hemkörning av möbler Målilla = 224 kr

Hemkörning av möbler Mörlunda = 292 kr

Hemkörning av möbler Virserum = 361 kr

Hemkörning av möbler Järnforsen = 361 kr

Hemkörning av möbler Vena = 224 kr

Hemkörning av möbler Silverdalen = 224 kr

Hämtning varor = 93 kr