Avgifter inom vård och omsorg 2019

buisnessBeräkna avgiften

Här hittar du information om avgifter inom vård och omsorg. För beräkning av din personliga avgift behöver du lämna in uppgifter till kommunen. Nedan under blanketter hittar du förfrågan om inkomst för beräkning av avgift inom vård och omsorg. Blanketten skickar du till kommunens avgiftshandläggare.

Högkostnadsskydd

Högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, kommunal hemsjukvård och avlastningsboende är 2089 kronor per månad (år 2019). Avgiften baseras på 48 % av årets prisbasbelopp delat med tolv. Den enskildes utrymme att betala avgiften begränsas av förbehållsbeloppet.

Vad är ett förbehållsbelopp?

Ett förbehållsbelopp är den summa som varje person behöver ha för sitt uppehälle såsom hyra, mat, apotek med mera.

Hemtjänstavgifter

Hemtjänst per timme = 412 kr

Tvättservice per tillfälle = 207 kr

Tillfällig vård och omsorg per dygn = 184 kr

Daglig verksamhet på Skedala per dag = 64 kr

Trygghetslarm

Trygghetslarm per månad = 188 kr

Hälso- sjukvård och rehabilitering

Kompressionshandskar/Isotonerhandskar = max 586 kr

Ortoser = max 586 kr

Kryckkäppar inklusive behovsbedömda tillbehör såsom ispik = 180 kr för en eller två

El-rullstol = 1173 kr/år

Madrass i ordinärt boende till förskriven säng = Självkostnad

Bricka eller korg som tillbehör till rollator = Självkostnad

Egenvårdsprodukter = Självkostnad

Hämtning av hjälpmedel (service) = 414 kr

Hembesök gjord av sjuksköterska på uppdrag av Landstinget = 220 kr

Hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast = 220 kr

Hemsjukvård/hemrehab (per månad) = 330 kr

Korttidsvistelse LSS

Heldag 0-6 år = 54 kr/reducerad dag = 34 kr

Heldag 7-12 år = 70 kr/reducerad dag = 45 kr

Heldag 13-15 år = 92 kr/reducerad dag = 58 kr

Heldag 16 år och uppåt = 105 kr/reducerad dag = 69 kr

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelsen inte omfattar lunch eller middag. Resor till och från korttidsvistelsen betalas av omsorgstagaren.

Övriga avgifter

Dagverksamhet för dementa per tillfälle = 115 kr

Resor inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning per mil (debiteras kilometervis) = 30 kr

Taxa träffpunkter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning per dag = 21 kr