Information om Personuppgiftslagen i skolan

Bild av en man som håller i en laptop med texten PuL PersonuppgiftslagenPuL - PersonuppgiftsLagen

Alla skolans och förskoleklassens elever och deras vårdnadshavare finns med i ett administrativt system för skola och förskola som finns i Hultsfreds kommun.

Alla grunduppgifter hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret. I övrigt förs uppgifter in om telefon, klass, hemspråksträning, skolskjutsar, betyg och annat som har med skolverksamhet att göra.

Skoladministrationens verksamhetssystem IST förser våra andra verksamhetssystem som Infomentor, Office 365 och Fronter med personuppgifter. Uppgifter som förs över är till exempel namn, adress, personnummer och skoltillhörighet.

Ändamålet med registren är att administrera skolverksamheten. Ansvariga för behandlingen är barn- och utbildningsnämnden. Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till.

Skolhälsovården har ett eget register som är sekretessbelagt. Vill du veta mera om det så ta kontakt med skolsköterskan.

Om du har fler frågor hur kommunen hanterar personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens personuppgiftsombud.