Information och kontaktcenter – basutbildning

TidningarInformationsenheten

Här kommer material kring basutbildningen ”Informationsenheten” att samlas.

Basutbildning information och kontaktcenter

Nästa tillfälle: våren 2020