Hur kan Mörlunda bli ännu vackrare?

Bilder på en bänk vid en sjö, en spade i jorden, blommor och en gunga.

Lördagen den 16 november klockan 11-13 bjuder vi in till en ortspromenad i Mörlunda. Promenaden är en del i projektet Hultsfreds kommun Makeover. Projektet syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter, i dialog med dig som bor eller verkar på orten.

Ortspromenaden

Promenaden utgår från parkeringen vid ICA Nära Sundbergs klockan 11. Tillsammans går vi en promenadslinga i lugnt tempo och diskuterar synpunkter och förbättringar. Slingan är barnvagnsvänlig och vi välkomnar alla åldrar att delta.

Fler sätt att lämna in ditt förslag

Kan du inte komma på promenaden går det bra att lämna in ditt förslag den 16-30 november via e-tjänst, via mejl på makeover@hultsfred.se eller i kommunens kontaktcenter.

Om förslagen

Förslagen ska vara till nytta för allmänheten och försköna orten och/eller göra den tryggare och trivsammare. Förslaget ska stärka framtidstro och identitet hos de som bor på orten, och gärna förstärka ortens varumärke för besökare.

Förslaget ska omfatta mark som kommunen råder över, och kan vara en fysisk åtgärd som till exempel förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, till exempel badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer eller belysning. Hänsyn tas även till förslagets estetik, hållbarhet och funktion, samt till beräknad kostnad.

Hultsfreds kommun förbehåller sig rätten att gallra bort förslag som är diskriminerande, miljöförstörande eller som strider mot svensk lagstiftning, kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra.