Så här kan du hjälpa till i flyktingkrisen!

bild på en utsträckt hand

En av de viktigaste insatserna du kan göra är att bjuda in till dina sociala nätverk. Vi vill uppmuntra alla att välkomna människor från andra kulturer in i samhället, kanske via föreningsliv eller idrott.
Ingen kan lösa den här krisen ensam – men alla kan göra något!

 

Bli familjehem för ett barn

Socialförvaltningen har stort behov av familjehem för ensamkommande barn. Vill du erbjuda familjehem kontakta Malin Gross på socialförvaltningen.

Kontakt
Slavica Alic
slavica.alic@hultsfred.se
0495-24 10 94

 

Bli god man för ett barn

Alla ensamkommande barn får en god man som hjälper dem med ekonomin och att bevaka deras rätt i samhället tills de blir myndiga.
Kontakta Överförmyndare i Samverkan, Högsby.

Kontakt
overformyndare@hogsby.se
0491-293 69

 

Föreningsinitiativ

Föreningslivet kan underlätta den nyanländes sociala etablering. De nyanländas erfarenhet av föreningsliv varierar. Det kan vara till stor hjälp för nyanlända att bli inbjuden till en förening där de, i en naturlig och lättsam miljö, kan ges möjlighet att komma in i samhället och knyta kontakter.

 

Föreningen Integration Hultsfred

Jobbar för att ge de nyanlända en möjlighet att komma in i samhället.

Vill du veta mer eller hjälpa till
Dan Torkelsson
070-628 47 52
dan.torkelsson@telia.com

Stötta i arbetet med flyktingmottagande

Hultsfreds kommun har anlitat Frivilliga Resursgruppen- FRG för att stötta arbetet med flyktingmottagande. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov.

Exempel på vad du kan få hjälpa till med i flyktingmottagandet

  • hjälpa till vid mottagandet av flyktingar
  • hjälpa till med transporter till boenden

Vill du hjälpa till eller få mer information?
Torbjörn Rosenius
070-333 03 10
torbjorn.rosenius@telia.com

 

Stålhagsgården i Hultsfred

Till Stålhagsgården är barn och vuxna välkomna. Här får nyanlända  lära sig  hur det svenska samhället fungerar, hjälp med att översätta brev, lära sig svenska eller bara umgås. För barnen är det en plats för lek och skoj.
Har du leksaker, pennor, rit- och anteckningsblock med mera kan du lämna det till Stålhagsgården.

Kontakt
Lena Daxberg
Camilla Åkesson
0495-24 00 50

Stålhagsgården
Granitvägen 30 A
577 37 Hultsfred

 

Hjälporganisationer

Om du vill hjälpa till genom att skänka pengar, välj den organisation du tycker passar bäst, där du känner att hjälpen gör störst nytta.
Exempel på hjälporganisationer