Hultsfreds och Vimmerby kommuner deltar i projektet Glokala Sverige

Hultsfreds kommun och Vimmerby kommun är två av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Hultsfreds och Vimmerby kommuner är två av dem.

– Rolig och spännande satsning av Svenska FN-förbundet och SKL! Jag hoppas vår medverkan i Hultsfred och Vimmerby innebär värdefulla erfarenheter och stärkt engagemang för en gemensam hållbar utveckling, säger Arvid Lindblad, hållbarhetsstrateg på Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner. För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Kontaktpersoner
Svenska FN-förbundet: Pekka Johansson, pressekreterare, tel 073-374 62 84

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tel 070-606 41 93