Hultsfreds kyrka

Kommunens största ort har faktiskt den yngsta kyrkan. Det var inte förrän 1936 den stod färdig och inte förrän 1955 man blev egen församling.

1934 påbörjades byggandet av Hultsfreds kyrka, invigningen ägde rum två år senare. Planer på att bygga en kyrka i Hultsfred hade funnits en tid och 1921 anlades till att börja med en kyrkogård, senare byggdes en gravkapell och en klockstapel.

1955 blev Hultsfred en egen församling i Vena pastorat och från 1962 har Hultsfred varit moderförsamling i pastoratet.

En stor del av kyrkans inredning som t.ex. predikstol, altarskåp, bänkar och andra möbler är samtida med kyrkan och tillverkades av möbelsnickare och träfabrikanter från Hultsfred.

Utsmyckningarna på predikstolen och altarskåpet gjordes av konstnären Arvid Källström från Oskarshamn.