Hultsfreds kommun stiger 31 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Tumme uppBild på tummar upp i luften

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet. Hultsfreds kommun hamnar på plats 213. Det innebär att det sammanfattande omdömet har förbättrats med 31 placeringar jämfört med 2017.

Det är framförallt skolans attityder till företagande och kommunpolitikers attityder till företagande som visar på de bästa resultaten för Hultsfreds kommun. Skolans attityder till företagande förbättrades med hela 102 placeringar, och kommunpolitikernas attityder till företagande förbättrades med 70 placeringar.

– Vi gläds åt utvecklingen i resultat sedan förra året, säger Michael Leijonhud, näringslivsstrateg. Vårt långsiktiga mål är att nå placering 175. Nu fortsätter vårt arbete.

Andra områden som har fått ett bättre resultat är bland annat service till företag (höjdes 66 placeringar), allmänhetens attityder till företagande (höjdes 46 placeringar) och tjänstemännens attityder till företagande (höjdes 35 placeringar).

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå från tiotusentals företagare och politiker. De bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

I Kalmar län besvarades årets enkät av 30 733 företagare.