Hultsfreds kommun kontrollerar att rätt avgift för plats i förskola eller fritidshem betalades 2016

Hultsfreds kommun kommer att genomföra en inkomstkontroll av de
familjer som hade kommunal förskole- eller fritidshemsplacering under 2016. De inkomstuppgifter familjen lämnat till kommunen kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Kommunen vill nu med kontrollen följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt med återbetalning som krav.

Kontrollen kommer att genomföras under april 2018. Den genomförs mot 2016.

Om kontrollen visar att fel avgift har betalats, kommer en justering att ske. Om vårdnadshavare betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut som ska betalas inom 30 dagar. Om vårdnadshavare betalat för mycket görs en utbetalning vid månadsskiftet april – maj 2018.

Avgiftskontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.
Avgiftskontrollen kommer att genomföras varje år framöver.