Hultsfreds kommun höjer sitt betyg till 3,25 i enkätundersökning om lokalt företagsklimat

Svenskt Näringsliv har släppt sin första del i sin mätning av hur företagsklimatet i Sverige ser ut. Det är 30 733 företagare i landet som har fått tycka till om sin kommun via en enkätundersökning. I årets enkät höjer Hultsfreds kommun sitt betyg till 3,25 från föregående års 3,08.

Enkäten visar att kommunens betyg pekar uppåt inom alla mätområden utom tre och där står man på samma siffror som förra året. Kommunens information till företagen och dialogen mellan företag och kommunledning får ett högre betyg, samma gällande kommunens tillämpning av lagar och regler. En prioritering av bättre dialog mellan kommun och företag efterfrågas dock. Likaså en större förståelse för företagande av tjänstemän och politiker samt önskemål om att anpassa utbildningar efter företagens kompetensbehov. I enkäten framgår även att många företagare anser att brottsligheten har ökat de senaste två åren.

Det slutgiltiga resultatet i mätningen kommer först i oktober.

Läs rankingen på www.foretagsklimat.se