Högre betyg för tillgängligheten via telefon i undersökning av service via telefon och e-post

Mobil och dator

För tredje året i rad undersökte företaget Profitel effektivitet, kvalitet och bemötande i telefon och e-post inom Hultsfreds kommun och Östra Smålands Kommunalteknikförbund. När helhetsintrycket i telefoniundersökningen bedömdes kom Hultsfreds kommun på plats 44 av 147. Kommunen är bland de 30 bästa i Sverige vad gäller tillgänglighet via telefon.

Det är en klar förbättring från förra årets resultat då kommunen kom på plats 95.
I 63 procent av samtalen som ringdes fick frågeställaren kontakt inom 60 sekunder och svar på frågan. Kommunens totalresultat avseende tillgänglighet ligger därmed högre än genomsnittet och är bland de 30 bästa kommunerna i Sverige. 64 procent av de ringda samtalen ledde också till ett bra svar på frågan, medan snittet för alla kommuner var 59 procent.

  • Glädjande att se att resultatet har förbättrats, eftersom vi hela tiden arbetar med att förbättra servicen för våra kommuninvånare, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef.

När det gäller intresse och engagemang, ligger Hultsfreds kommun på genomsnittet jämfört med andra kommuner. Kommunen får dock ett lägre resultat på bemötande och att ge information. Undersökningen visar även att svarstid efter koppling till person som svarar på frågan kan behöva förkortas.

Även när det gäller frågor via e-post får kommunen ett gott betyg, om än något lägre än förra året. 92 procent av e-posten besvarades inom ett dygn, och medelsvarstiden för e-post var fyra timmar.

Undersökningen gjordes inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).