Hjälpmedel för dig som ska arrangera ett evenemang

Ska du anordna ett evenemang? I Underlag för handläggning av evenemang kan du bland annat läsa om vad som gäller kring bygglov, ljudnivåer och livsmedelshantering. Underlaget är en lathund för dig som är arrangör. Där kan du läsa om vad du ska förhålla dig till för att visa tillräcklig hänsyn till grannar, gäster och miljön. För oss är det även viktigt att säkra att alla som ska anordna ett evenemang bedöms lika.

Är du osäker på vad som gäller för just din verksamhet? Då är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att diskutera dina förutsättningar. Vi välkomnar alla arrangörer att ha en tidig dialog med oss för att kunna planera ett bra evenemang, både för era kunder och för omgivningen.