Så ansöker du om hemtjänst – stöd och hjälp i hemmet

Gammal och ung handFoto: Örjan Karlsson

Du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare. Det går bra att skicka in ansökan via post, e-post eller muntligt via telefon. Du hittar ansökningsblanketten längre ner på sidan.

Telefonnummer direkt till biståndshandläggare: 0495 – 24 10 40, telefontid kl. 8-10.

Hur går ansökan till?

Det är bara du själv som kan söka. Anhöriga eller närstående kan fungera som ett stöd och hjälp för dig om du önskar. Om du vill att någon anhörig ska vara ditt ombud behöver personen ha en fullmakt från dig.

Biståndshandläggaren gör ett hembesök hos dig och utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Utredningen ska göras så snabbt som möjligt. Det ska inte dröja längre än 14 dagar att få beslutet.

Vad kan jag få hjälp med?

Du planerar tillsammans med din kontaktperson i hemtjänsten eller på boendet vilket stöd och hjälp du behöver utifrån ditt beslut. Det kan till exempel vara:

  • tvätt och städ
  • inköp
  • personlig omvårdnad
  • trygghetslarm

Det är viktigt att du får ett beslut så att du vet vilket stöd du har beviljats. Om dina behov förändras eller om du har några frågor kan du kontakta biståndshandläggare. Om du får avslag på din ansökan kan du överklagar beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med att överklaga om du så önskar.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänsten grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Läs mer om avgifter inom vård och omsorg här.