Hemtjänst – stöd och hjälp i hemmet

Bild på vård i hemmet

Hemtjänsten finns för dig som bor i eget boende och behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Hemtjänsten utför omvårdnad och serviceinsatser som gör att du kan leva ett självständigt liv och bo kvar i den egna bostaden. Hemtjänsten finns dygnet runt.

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen efter att biståndshandläggaren gjort en bedömning. Vid behov av hemtjänst kan du kontakta biståndshandläggare direkt på telefon 0495-24 10 40.

Du kan påverka hur du vill ha din hemtjänst

Hemtjänstpersonalen planerar ditt stöd och din hjälp tillsammans med dig. Du ska vara delaktig i den planeringen. Det kan till exempel handla om hur du vill planera din dag för att kunna vara aktiv med dina intressen. Det kan också gälla vilken tid du vill stiga upp, gå och lägga dig eller planera för dina måltider.

Värdegrund

Äldreomsorgen i Sverige har som värdegrund att du ska få leva ett värdigt liv och kän­na välbefinnande. Vår värdegrund fungerar som ett löfte till dig att vi garanterar dig ett värdigt möte.

Matdistribution

Kan du inte laga din egen mat kan du få maten hemkörd till din bostad, antingen för lunch och kvällsmål, eller enbart för lunch.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du nå personal dygnet runt.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter

Dina synpunkter hjälper oss att förbättra vår verksam­het. Du kan lämna dina tankar och erfarenheter via synpunkten på kommunens hemsida, via brev eller muntligt i mötet med oss eller via telefon.

I samtliga hemtjänstområden finns en enhetschef dit du är välkommen att ringa om du har funderingar och frågor. Dessa återfinner du nedan under kontakter.