Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem, då du inte kan ta dig till läkare eller distriktssköterska.

Exempel på hemsjukvård är att ta mediciner, injektioner, lägga om sår och att ta prover.

Om du tror att du är i behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. Därefter sker en planering och en bedömning om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser du kan vara i behov av.

Hemsjukvård är avgiftsbelagt.