Hemgården och väntjänstcaféet på Skeppet i Målilla

Träffpunkt Hemgården

Frivilliga bedriver  verksamhet för de boende. Verksamheten är inriktad på minnesträning och trivselaktiviteter.

Program Hemgården

Februari 2018

Tisdag 6 kl.11 Andakt
               kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Måndag 12 kl.14.30 Bingo Väntjänsten

Tisdag 13 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Måndag 19 kl.14.30 Muntergökarna sjunger

Tisdag 20 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman
                 kl.14 Café på Skeppet Anders Axelsson
Väntjänsten/ABF

Torsdag 22 kl.10 Bakning Mona Aronsson Mairon Thitus

Måndag 26 kl.14.30 Bingo Väntjänsten

Tisdag 27 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Välkomna

Mars 2018

Tisdag 6 kl.11 Andakt
               kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Måndag 12 kl.14.30 Bingo Väntjänsten

Tisdag 13 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Måndag 19 kl.14.30 Muntergökarna sjunger

Tisdag 20 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman
                 kl.14  Vårfest på Skeppet med Lennart
”Örten” Larsson. Väntjänsten/SV
Ciderstek. Pris 50 kronor
Anmälan senast 13/3 till Ingegerd
och Gudrun Munther

Torsdag 22 kl.10 Bakning Mona Aronsson Mairon Thitus

Måndag 26 kl.14.30 Bingo Väntjänsten

Tisdag 27 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Välkomna

Träffpunkt väntjänst café ligger i Skeppet och här bedriver Målilla Väntjänst caféverksamhet med sång och musik.

Väntjänstcafé Skeppet
2018
Februari
Tisdag 20 kl.14 Café Anders Axelsson Från Björköby
Kontakt: Väntjänsten/ABF

Mars
Tisdag 20 kl.13 Vårfest Lennart ”Örten” Larsson/Vuxenskolan
Anmälan senast 13/3 till Ingegerd 203 74,
Gudrun 209 08. Ciderstek Pris 50 kr

April
Tisdag 17 kl.14 Café” Hattparad” Muntergökarna
Kontakt: Väntjänsten/ABF

Maj
Tisdag 8 kl.14 ”Vårgudstjänst” i Målilla/Gårdveda kyrka
Medverkan av kyrkokören. Kaffestund. Väntjänsten går
tillsammans med personal och boende från Hemgården
kl.13.30.
Kontakt: Väntjänsten, Kyrkliga syföreningen och Röda
Korset.

Juni
Tisdag 12 kl.13 ”Sillunch” på Skeppet Christoffer Escoz
Kontakt: Väntjänsten/Vuxenskolan. Anmälan senast 4/6
Till Ingegerd Munther 203 74, Gudrun Munther 209 08
Pris 50 kr

Torsdag 21 kl.09 ”Midsommarfest” på Hemgården. Glass och jordgubbar.
Kontakt: Väntjänsten, Elisabeth Eifrém/Vuxenskolan

Välkomna