Hemgården och väntjänstcaféet på Skeppet i Målilla

Träffpunkt Hemgården

Frivilliga bedriver  verksamhet för de boende. Verksamheten är inriktad på minnesträning och trivselaktiviteter.

Program Hemgården

Maj 2018

Onsdag 2 kl.11 Sångstund Lennart Tomtelius Vuxenskolan

Måndag 7 kl.14.30 Bingo med Väntjänsten

Tisdag 8 kl.11 Andakt
               kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman
               kl.14 Vårgudstjänst i Målilla /Gårdveda kyrka
Medverkan av kyrkokören ,kaffe i kyrkans hus.
Väntjänsten, personal och boende går tillsammans
från Hemgården kl. 13.30. Kyrkliga syföreningen/Röda korset/ Väntjänsten

Tisdag 15 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman
 

Onsdag 16 kl.14.30 Sångstund med Lennart Tomtelius

Måndag 21 kl.14.30 Muntergökarna sjunger

Tisdag 22 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman
 

Torsdag 24 kl.10 Bakning Mona Aronsson  Mairon Thitus

Tisdag 29 kl.11 Andakt
                 kl.11.15 Skaparglädje Ingela Uddman

Onsdag 30 kl.11 Sångstund Lennart Tomtelius
                   kl.14.30 Promenad Röda Korset

Välkomna

 

Juni 2018

Tisdag 12 kl.13 ”Sillunch” på Skeppet
Christoffer Escoz Vuxenskolan
Anmälan senast 4/6 till Ingegerd och Gudrun Munther. Pris 50 kronor

Onsdag 13 kl.14.30 Promenad Röda Korset

Torsdag 21 kl.09 Midsommarfest på Hemgården
Vi klär midsommarstången. Glass och jordgubbar/Vuxenskolan
Kontakt. Elisabeth Eifrém

Fredag 22 kl.11 Musik vid Midsommarstången av Per-Erik Munther/Vuxenskolan

Juli 2018

Onsdag 11 kl.14.30 Promenad Röda korset

Onsdag 25 kl.14.30 Promenad Röda korset

Augusti 2018

Onsdag 8 kl.14.30 Promenad Röda Korset

Onsdag 22 kl.14.30 Promenad och ostkakefest med Röda korset

Välkomna

Träffpunkt väntjänst café ligger i Skeppet och här bedriver Målilla Väntjänst caféverksamhet med sång och musik.

Väntjänstcafé Skeppet
2018
April
Tisdag 17 kl.14 Café” Hattparad” Muntergökarna
Kontakt: Väntjänsten/ABF

Maj
Tisdag 8 kl.14 ”Vårgudstjänst” i Målilla/Gårdveda kyrka
Medverkan av kyrkokören. Kaffestund. Väntjänsten går
tillsammans med personal och boende från Hemgården
kl.13.30.
Kontakt: Väntjänsten, Kyrkliga syföreningen och Röda
Korset.

Juni
Tisdag 12 kl.13 ”Sillunch” på Skeppet Christoffer Escoz
Kontakt: Väntjänsten/Vuxenskolan. Anmälan senast 4/6
Till Ingegerd Munther 203 74, Gudrun Munther 209 08
Pris 50 kr

Torsdag 21 kl.09 ”Midsommarfest” på Hemgården. Glass och jordgubbar.
Kontakt: Väntjänsten, Elisabeth Eifrém/Vuxenskolan

Välkomna