Hej! Jag heter KAI och är kommunens nya digitala medarbetare. Vad kan jag hjälpa dig med?

KAI2

Vår nya medarbetare KAI, en smart digital assistent (chatbot), ska jobba för att öka vår kundservice och göra oss mer tillgängliga för våra invånare.

KAI är ett pilotprojekt på fyra månader. De första tre månaderna tränas KAI av kontaktcenter för att sedan testas i skarpt läge.

Så arbetar KAI och detta är hans fördelar!

  • KAI hjälper våra invånare och kunder att få svar snabbt via vår chat.
  • KAI är alltid tillgänglig. Våra invånare kan snabbt få hjälp dygnet runt, året om.
  • KAI söker igenom webben för att kunna svara på frågorna som kommer via vår chat.
  • KAI avlastar kontaktcenter.
  • KAI avlastar handläggare.
  • När man väl lärt KAI något så kommer hen ihåg det.
  • Om KAI inte förstår frågan kan hen ställa följdfrågor.

*AI, Artificiell Intelligens. Övergripande begrepp för system som kan göra intelligenta saker, såsom att efterlikna mänskligt beteende och tänkande. Till exempel robotar och chatbotar.

Ur Personalbladet december 2018