Handlingsplan för introduktion av nyanställda inom förskola eller skola

Här hittar du rektorsområde förskola och grundskolas handlingsplan för introduktion av nyanställda.

Målet med introduktionen är att få den anställde att trivas och göra en bra arbetsinsats. Genom introduktionen ska den anställde så snabbt som möjligt bli insatt i sina arbetsuppgifter och övergången till nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö underlättas. Den anställde ska även ges kunskaper om anställningsförhållanden, arbetsplatsen och förskolan/skolan i övrigt.