”Håller det? Kan lilla jag bidra till en mer hållbar framtid?”

foto på Anders Helgée Miljö- och byggnadschef Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Hållbar utveckling – ett ämne som vid en första anblick kan uppfattas som lite tungt och svulstigt för ett personalblad. Varför väljer man då ett sådant ämne när man får tillfälle att skriva brev till alla kompisar som arbetar för Hultsfred kommun?  Det finns två skäl: Det första är att det är viktigt att vi bryr oss, och då inte bara om våra närmaste, utan det ska gälla alla människor på denna jord och även kommande generationer som vill ha samma möjligheter till ett bra liv som du och jag har. Det andra skälet är att det finns för många som gör mindre än de kan för att de tror att det måste vara så stort och märkvärdigt för att bidra. Allas bidrag räknas och därför är det viktigt att Du är med!

Till att börja med måste vi vara överens om vad hållbar uteveckling är. De flesta har valt att följa Bruntlandkommissionens definition som ungefär lyder så här ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Med andra ord så får vi inte genom vårt levnadssätt minska möjligheterna för våra efterföljande att ha ett bra liv på denna jord.

En annan grundsten är att man inte kan prata om ekologisk hållbarhet för sig och därmed isolera miljöfrågan och låta några ”fundamentalister och domedagsprofeter” hålla på med den utan att koppla den till samhället i övrigt. Ekologisk hållbar utveckling är nära kopplad, och ses som ett fundament, till såväl social som ekonomisk hållbarhet. Alla grundstenar behöver vara på plats för om man inte har social och ekonomisk trygghet, till exempel bor på Gaza-remsan, är det ju inte den globala miljön och klimateffekter som upptar ens vardag!

Om vi koncentrerar oss på den ekologiska hållbarheten så tänker vi lite till mans att det har väl ingen betydelse vad jag gör när det ser ut som det gör på jorden. Det spelar väl ingen roll om jag kör lite extra, äter rött kött, köper plastleksaker med rätt nyans, inte stänger av datorn, inte sorterar förpackningar … Jodå, det spelar visst roll och en ganska stor sådan. Visserligen matas vi ofta med information om hur stora steg vissa företag tar eller hur mycket politiska beslut påverkar klimatet. Det är stora steg som den enskilde inte själv kan ta men jag är övertygad om att många små steg tillsammans i många fall blir längre än ett stort.

Genom att till exempel välja mindre giftiga leksaker ser man till att det inte tillverkas ytterligare en. För när en produkt tas från en butikshylla går det med automatik en beställning att tillverka en ny med samma egenskaper. Vi kan alltså genom ett aktivt val medverka till att giftfria och mindre klimatpåverkande produkter tillverkas eftersom de vi inte väljer är det ju ingen som har råd att tillverka!

För att tillverka förpackningar åtgår det en massa råvaror och energi. Genom en så enkel åtgärd som att sortera förpackningarna ökar vi väsentligt möjligheterna för en ekologisk hållbar framtid. Återvinning av aluminium är nog det lättaste eftersom vi gärna pantar våra burkar om vi får en krona styck för dem. Tillverkar vi nya burkar av återvunnet aluminium minskar vi energiförbrukningen med 95 procent i jämförelse med nyframställning av aluminium. Sorterar vi plasten är 1 kilo återvunnen plast ungefär lika med en liter olja. Det finns många exempel och många bäckar små…

Innebär långsiktighet och ett ökat miljötänk en sämre levnadsstandard och återgång till en stenåldersliknande tillvaro? Givetvis inte, inte ens tillbaka till 1800-talet! Att komma fram med ny teknik, nya bränslen, nya energikällor, nya material och kemikalier innebär möjligheter att tjäna storkovan och därmed finns också drivkraften hos företagen att vara först och bäst. Som jag skrev tidigare är det vi som kunder som väljer och vi är som tidigare generationer på den här planeten, det vill säga vi vill ha det varmt och bekvämt, testa nya saker, äta gott samt uppleva nya platser och kulturer. Det ska vi kunna fortsätta med utan att det belastar vår miljö alltför mycket!

Alla kan hjälpa till! Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot! Du hjälper till med vad du kan och alla kan inte vara bäst! Man ska känna sig nöjd med det man gör och inte ha dåligt samvete för det man inte kan eller orkar göra.

Sedan är det ju tyvärr en ändlös resa, eller för att citera Kent, ”hur långt man än kommit, är det alltid längre kvar”, men planeringen av resan är ju halva nöjet…

Tillbaka till rubrikens frågor. Det måste hålla för vi har bara en planet och det går inte att fixa en ny trots fina kopiatorer och 3D-skrivare. Alternativa bosättningar på andra planeter ser inte jag som någon lösning som kan hjälpa hela mänskligheten och livet på Mars blir nog ganska enformigt och tråkigt om man jämför med Vena.

Ha de…

Anders

 

Ur Personalbladet oktober 2014