Hagadal har 12-årsgräns i simhallen

Lek på madrass i Hagadal
Platshållare för bildspel

From 1 maj 2016 har Hagadal simhall infört 12-årsgräns för
att få komma på egen hand till simhallen.

Detta innebär att det kommer att krävas att man dels fyller 12 år under året
och dessutom att man kan simma minst 200 meter.

Detta görs för att ytterligare höja säkerheten i simhallen men även för att förhindra att barn far illa vid andra händelser som kan inträffa vid ett simhalls-besök. Det kan ju inträffa att yngre barn slår sig eller upplever något som de tycker är skrämmande och otäckt och då är det ju bra om det finns en vuxen som barnet känner väl som kan trösta och stödja. Barnen ska ju också kunna klara av alla övriga bestyr med betalning, låsa in sina kläder och duscha och tvätta sig innan badet med mera.

Kravet på 200 meter gäller för alla besökare till simhallen, ungdomar som
vuxna. Uppfyller man inte detta krav är man självklart ändå välkommen till
simhallen men då i sällskap med en vuxen person som kan simma minst
200 meter.